Vidharbha Konkan Gramin Bank, Regional Rural Bank, RRB Akola Vidharbha Konkan Gramin Bank, Regional Rural Bank, RRB Akola Akola

Address Madhu Multi Bulding, 2nd floor, Gupta Marg, Jatharpeth Akola - 444 002, Phone : 0724 - 2490398, 2491766 Fax No.: 0724 - 2490533, 2490100

Address Madhu Multi Bulding, 2nd floor, Gupta Marg, Jatharpeth Akola - 444 002, Phone : 0724 - 2490398, 2491766 Fax No.: 0724 - 2490533, 2490100

Maharashtra Livestock Development Board, Akola Maharashtra Livestock Development Board, Akola Akola

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाची स्थापना केंद्ग शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे व महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सीडीएस-१०/२००१(पीके-५९) एडीएफ-४ मुंबई-३२ दि. २.४.२००२ अन्वये करण्यांत आली.  उद्दिष्टे संवर्धनासाठी आणि राज्यातील मान्यताप्राप्त जातींची…

महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाची स्थापना केंद्ग शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे व महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सीडीएस-१०/२००१(पीके-५९) एडीएफ-४ मुंबई-३२ दि. २.४.२००२ अन्वये करण्यांत आली.  उद्दिष्टे संवर्धनासाठी आणि राज्यातील मान्यताप्राप्त जातींची…