Agriculture Produce Market Committee (APMC), Pune Maharashtra Agriculture Produce Market Committee (APMC), Pune Maharashtra Pune

बाजार समितीचा मूळ उद्देश् शेतकर्‍यांच्या शेतीमालांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात न्यायव्यवस्था प्रस्थापित करणे, व त्या अनुषंगाने गरजा पूर्ण करणे, त्याच बरोबर शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करून शेतीमालास योग्य भाव मिळवून देणे हा आहे.…

बाजार समितीचा मूळ उद्देश् शेतकर्‍यांच्या शेतीमालांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात न्यायव्यवस्था प्रस्थापित करणे, व त्या अनुषंगाने गरजा पूर्ण करणे, त्याच बरोबर शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करून शेतीमालास योग्य भाव मिळवून देणे हा आहे.…

Maharashtra State Agricultural Marketing Board, MSAMB Pune Maharashtra State Agricultural Marketing Board, MSAMB Pune Pune

As per the provision of Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 1963 section 39(J), the Board shall perform the following functions and shall have power to do such things as may be necessary or expedient for carrying out…

As per the provision of Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) Act, 1963 section 39(J), the Board shall perform the following functions and shall have power to do such things as may be necessary or expedient for carrying out…